01 Преглед на производ

02 Опис на производот

– Анатомска рачка

– Подеслив по висина

72 – 95 cm