3717 Облога за зглобови: глужд, зглоб на рака, лакт

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Медицински индикации:

-загревачка мускулни болки;

-разладувачка: истегнување, отекување, синдром на карпален тунел, контрактури, посекотини, хематоми ;

Препорачано време за загревање 700w-30sec, 1000w-25 sec,  1250w-20sec.

За разладување  облогата се замрзнува најмалку 2 часа.