01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Медицински индикации:

Загревачка:

-симптоми на дисфункција на солзната жлезда;

-блефарит (воспаление на очите);

-суви очи;

-црвенило на очите;

-јачмен;

Разладувачка:

-контактен дерматит;

-атопичен дерматит;

-потечени очи;

-отоци по извршени естетски интервенции;

-главоболка;

-воспление на синуси;

Препорачано време за загревање  700w-15 sec,  1000 w -12 sec,  1250 -10sec

За разладување  облогата се замрзнува најмалку 2 часа.