01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Медицински индикации:

Разладувачка:

посекотини, модринки, удари;

– каснувања од инсекти;

Разладувачка и загревачка:

-помали повреди;

Препорачано време за загревање  700w-13sec,1000w-12sec, 1250w-10sec.

За разладување  облогата се замрзнува најмалку 2 часа