3711 Облога за колено со лента за прицврстување

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Медицински индикации:

-артритис;

-болки во зглобовите;

-болки пред и после вежбање;

-воспаление по хируршка процедура;

Препорачано време за загревање 700w-80se0c, 1000w-65 sec, 1250 w-50sec.

За разладување  облогата се замрзнува најмалку 2 часа