3109 Стандардна лесна инвалидска количка Start M2 S

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Карактеристики:

-Носивост до 125 кгр.;

-Широчина на седиште: 38 – 50.5 cm;

-Подесувачки предни тркала;

-24’’ полни тркала со брзо демонтирање;

-Оделни ногари со подесување на аголот;

-Менување на длабочина на седиштето;

-Ергономски наслон со 5 точки на подесување;

-ISO стандард за транспорт;

-Тежина 14.7 kg;

Медицински индикации:

примарни заболувања на мускулите (G71; G71.0; G71.1; G71.2; G71.3; G71.8 и G71.9);

церебрална парализа (G80; G80.00; G80.01; G80.02; G80.03; G80.09; G80.3; G80.4; G80.8 и G80.9);

параплегија (G82.0; G82.1 и G82.2);

тетраплегија (G82.3; G82.4 и G82.5);

Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено;

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети на кое било ниво освен прстите на нозете (доколку не може да се постави протеза);

Z89.8 стекнат недостиг на горни и долни екстремитети (на кое било ниво) (доколку не може да се постави протеза);

Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет (неозначено) (доколку не може да се постави протеза);

Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда напишана од двајца лекари специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или  ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот.