3107 Електромоторна инвалидска количка B400

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Подвижни во повеќе средини. Удобност при возењето на поголеми растојанија. Компактен рам кој нуди подобрена функционалност при секојдневна употреба.

Идеална за сите ситуации

Технички карактеристики:

Максимална тежина на корисникот 140 kg

Ширина на седиштето 33-51 cm

Тежина на количката 95 kg

Ширина на седиштето: 38 cm – 48 cm

Длабочина на седиштето: 36 cm – 50 cm

Височина на седиштето: 40 cm – 57 cm

Ширина: 58 см

Должина (со поптирачот за нозе): 106 cm

Висина на наслонот: 45/55 cm

Должина на потколеницата : 25 cm – 54 cm

Висина на потпирач за раце: 24 cm – 36 cm

Агол: 9 ° до 30 °

Навалување на седиштата: 0 ° / 3 ° / 6 °

Тилт на седиштето: 20 °, механички

Брзина: 7,2 km/h

Електроника: VR2

Максималното време на полнење: 10 часа

Угорнина (способноста за искачување): 12%

Радиус на вртење: 155 cm

Медицински индикации:

Индикации исти како кај Инвалидска собна количка-стандард, со потежок степен на телесен хендикеп, за осигурени лица што се на школување и во работен однос.

Индикационо подрачје – кај лица со највисок степен на онеспособеност на локомоторниот систем, кога поради парализа или деформитет на раката и ногата неможат активно да движат количка на рачен погон, но со движење на прстите или главата може да управува со електромоторна количка.

G10-G13 системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем;

G20-G26 екстрапирамидални заболувања и заболувања на движењето;

G30-G32 други дегенеративни болести на нервниот систем;

G35-G37 демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;

G60-G64 полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем;

G71-G72 болести на мионевралната спојака на мускул;

G80.0 спастична церебрална парализа;

G80.2 спастична хемиплегична церебрална парализа;

G80.3 дискинетична церебрална парализа;

G80.9 инфантилна церебрална парализа, неозначено;
G81(G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82(G82.0-G82.5) параплегија и тетралегија;

I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

Z89(Z89.5-Z89.8) стекнат недостиг на долен екстремитет;

Z96.6 присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога;

T93.2; T93.6; T93.9 секвели од повреди на долен екстремитет;

T95.3 и T95.9 секвели од изгореници, корозии и смрзнатини;

M05; M06; M07; M08; M10 воспалителни полиартропатии;

M15.9 полиартроза, неозначено;

M30-M36 системски заболувања на сврзното ткиво;

B91 секвели од полиомиелит;

Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда напишана од двајца лекари специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или  ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот