3107 Електромоторна инвалидска количка LY-EB206

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Технички карактеристики:

Демонтажни и подесливи одморалишта за раце и нозе

Амортизери на задните тркала

Ширина на седиште  A:461.8mm

Длабочина на седиште  455.4mm

Висина на седиште  400mm

Висина на наслон за рака  190-290mm

Висина на основата на седиштето  490mm

Ширина  665mm

Висина  940mm

Должина  1045mm

Големина на пакувањето  30”*30”*23”

Јачина на мотор  450W × 24V × 2 парчиња

Акумулатор  50AH × 12V × 2 парчиња

Тежина на акумулатор  31kgs

Полнач  24V×5Amp

Нето  66kgs

Носивост  120kg

Косина на успон (макс.)   12

Опсег  30-35km

Предни тркала  200*50mm PU castor

Задни тркала  280*80mm PU castor

Максимална брзина  7.6km/h

Минимална брзина  2.1 km/h

Медицински индикации:

Индикации исти како кај Инвалидска собна количка-стандард, со потежок степен на телесен хендикеп, за осигурени лица што се на школување и во работен однос.

Индикационо подрачје – кај лица со највисок степен на онеспособеност на локомоторниот систем, кога поради парализа или деформитет на раката и ногата неможат активно да движат количка на рачен погон, но со движење на прстите или главата може да управува со електромоторна количка.

G10-G13 системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем;

G20-G26 екстрапирамидални заболувања и заболувања на движењето;

G30-G32 други дегенеративни болести на нервниот систем;

G35-G37 демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;

G60-G64 полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем;

G71-G72 болести на мионевралната спојака на мускул;

G80.0 спастична церебрална парализа;

G80.2 спастична хемиплегична церебрална парализа;

G80.3 дискинетична церебрална парализа;

G80.9 инфантилна церебрална парализа, неозначено;
G81(G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82(G82.0-G82.5) параплегија и тетралегија;

I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

Z89(Z89.5-Z89.8) стекнат недостиг на долен екстремитет;

Z96.6 присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога;

T93.2; T93.6; T93.9 секвели од повреди на долен екстремитет;

T95.3 и T95.9 секвели од изгореници, корозии и смрзнатини;

M05; M06; M07; M08; M10 воспалителни полиартропатии;

M15.9 полиартроза, неозначено;

M30-M36 системски заболувања на сврзното ткиво;

B91 секвели од полиомиелит;

Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда напишана од двајца лекари специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или  ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот