Активна инвалидска количка SL5000

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Супер лесна  со СТИЛ за активни корисници. Рам од алуминиумска авио легура. Подеслив по висина потпирач за нозе.

Технички карактеристики:

Максимална тежина на корисникот 115 kg

Ширина на седиштето 38-46 cm

Длабочина на седиштето 40 cm

Височината на седиште (од тлото) 45/47,5/50cm

Висина на наслонот 32 – 42 cm

24” задни тркала

3”/6” предни тркала

Должина 92 cm

Тежина  од11,4-12,5 kg

Медицински индикации:

G10-G13 Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем;

G20-G26 Екстрапирмидални заболувања и заболувања

на движењето ;

G30-G32 Други дегенеративни болести на нервниот систем;

G35-G37 Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;

G60-G64 Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем;

G71-G72 Болести на мионевралната спојака на мускул ;

G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) Параплегија и тетраплегија;

I69 (I69.0-I69.8) Секвели од цереброваскуларна болест;

Z89 (Z89.5-Z89.8) Стекнат недостиг на долен екстремитет;

Z96.6 Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога;

T93.2; T93.6;T93.9 Секвели од повреди на долен екстремитет;

Т95.3 и Т95.9 Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини ;

M05; M06; M07; M08; M10 Воспалителни полиартропатии;

M15.9 Полиартроза неозначено;

M30-M36 Системски заболувања на сврзното ткиво;

B91 Секвели од полиомиелит.