Активна инвалидска количка Otto Bock – Avantgarde Teen 2 480F45=30000

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Активна инвалидска количка за млади со тешка попреченост.

Технички карактеристики:

– Лесна за возење, маневрирање и склопување

– Прилагодливост на задната рамка

– Прилагодување на височината назад

– Алуминиумска подлога за нозе

– Достапност на тапацирот во три бои – црвена, сина и црна

– Максимална тежина на корисникот 90 kg

– Ширина на седиштето 220 – 360 mm

– Длабочина на седиштето 240 – 400 mm

– Височината на седиштата, предни / задни 390-540 / 350-510 mm

– Вкупна должина 735-899 mm

– Вкупна ширина 460-665 mm

– Назад висина (мин / макс.). 175 – 400 mm

– Тежина од 10 kg

– Ширина на седиште 320 mm – 500 mm

Медицински индикации:

G10-G13 Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем;

G20-G26 Екстрапирмидални заболувања и заболувања

на движењето ;

G30-G32 Други дегенеративни болести на нервниот систем;

G35-G37 Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;

G60-G64 Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем;

G71-G72 Болести на мионевралната спојака на мускул ;

G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) Параплегија и тетраплегија;

I69 (I69.0-I69.8) Секвели од цереброваскуларна болест;

Z89 (Z89.5-Z89.8) Стекнат недостиг на долен екстремитет;

Z96.6 Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога;

T93.2; T93.6;T93.9 Секвели од повреди на долен екстремитет;

Т95.3 и Т95.9 Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини ;

M05; M06; M07; M08; M10 Воспалителни полиартропатии;

M15.9 Полиартроза неозначено;

M30-M36 Системски заболувања на сврзното ткиво;

B91 Секвели од полиомиелит.