Активна инвалидска количка Otto Bock – Avantgarde CS 480F6

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Технички карактеристики:

– Идеална количка за активни корисници

– Наменета за лица со двојна ампутација

– Лесна за употреба дури и во ограничени простории

– Рамка од алуминиум со можност за избор на боја

– Интегриран алуминиумски држач за подлога за нозе

– Прилагодлив потпирач за грб

Ширина на седиштето 32-50 cm

Длабочина на седиштето 36-52 cm

Максимална тежина на корисникот 140 kg

Тежина на количката мин. 9,5 kg

Медицински индикации:

G10-G13 Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем;

G20-G26 Екстрапирмидални заболувања и заболувања

на движењето ;

G30-G32 Други дегенеративни болести на нервниот систем;

G35-G37 Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;

G60-G64 Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем;

G71-G72 Болести на мионевралната спојака на мускул ;

G81(G81.0-G81.9) Хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) Параплегија и тетраплегија;

I69 (I69.0-I69.8) Секвели од цереброваскуларна болест;

Z89 (Z89.5-Z89.8) Стекнат недостиг на долен екстремитет;

Z96.6 Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога;

T93.2; T93.6;T93.9 Секвели од повреди на долен екстремитет;

Т95.3 и Т95.9 Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини ;

M05; M06; M07; M08; M10 Воспалителни полиартропатии;

M15.9 Полиартроза неозначено;

M30-M36 Системски заболувања на сврзното ткиво;

B91 Секвели од полиомиелит.