2509 Еластичен корсет за кифоза

02 Опис на производот

Медицински индикации:

M40 (M40.0 – M40.2) кифоза;

P13.4 фрактура на клавикула при породување;

S42.0 фрактура на клавикула;

кифоза од различна природа еластична;

Карактеристики:

-помага и корегира неправилно држење на телото;

-ги намалува болките;

-дава подршка и растеретува;

-изработен е од еластична аерична бандажа и се препорачува да се носи над облека за поголема удобност.

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед, Физијатар или Хирург