2506 Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ТЛСО (индивидуално)

02 Опис на производот

Медицински индикации:

G80.0 спастична церебрална парализа;

G80.3 дискинетична церебрална парализа;

G80.9 инфантилна церебрална парализа, неозначено;

M40 (M40.0 – M40.5) кифоза и лордоза;

M41 (M41.0 – M41.9) сколиоза;

М43.1 спондилолистеза;

М49.5 колабиран пршлен – метастатска фрактура на пршлен (C79.5+)

Q67.5 конгенитална деформација на рбет;

Q76.3 конгенитална сколиоза поради конгенитална коскена малформација;

S22.0 фрактура на торакален пршлен;

S22.1 мултипли фрактури на торакалниот рбет;

S23 (S23.0 – S23.5) дислокација, шинување и истегнување на зглобовите и лигаментите на  тораксот;

S32 (S32.0 – S32.8) фрактура на лумбалниот рбет и карлицата;

T91.1 секвели од фрактура на рбетот;

M43.1 спондилолистеза;

Во лекување на кифози и сколиози во торако лумбо сакрален дел на ‘рбетник

 Карактеристики:                                                                                                                                                                    

-грбна ортоза за корекција на деформитети изработена од термопластичен материјал;

-се изработува индивидуално, при што користиме современа CAD-CAM технологија која нуди многу бенефити за корисниците на ортозите;

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед, Физијатар или Хирург