2501 Шансова кравата едноделна

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Медицински индикации:

Q68.0 конгенитална деформација на стерноклеидомастоидниот мускул;

M50 (M50.0 – M50.9) заболување на цервикален диск;

M53.0 цервикокранијален синдром;

M53.1 цервикобрахиален синдром;

M53.2 рбетни нестабилности;

S13(S13.0–S13.6) дислокации, шинување и истегнување на зглобовите и лигаментите на ниво на вратот;

S16 повреда на мускул и тетива на ниво на вратот;

T91.1 секвели од фрактури на рбетот;

Карактеристики:

-анатомски обликувана сунѓераста ортоза, има памучна заштитна навлака која се вади и е едноставна за одржување и има можност за носење при спиење. Прави растеретување и стабилизација на вратна кичма, намалува болка, ја позиционира главата на потребна висина.

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед, Физијатар или Хирург