1902 – Вакум суспензија

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Суспензија со вакумски вентил за задржување на протезата за чкунката