1901 – Кожна суспензија

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Суспензија со кожни каиши за задржување на протезата на чкунката