1803 – Механичка функционална шака

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Терминална функционална протетичка единица