01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Рачен протетички зглоб на кој се прицврстува терминалната единица на протезата