1702 – Функционален лакотен зглоб

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Протетички лакотен зглоб за надлакотна протеза