1606 – Миоелектронска протеза (надлакотна, подлакотна)

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Миоелектронска протеза која преку изолирани импулси на мускулите на корисникот преку електроди се претвораат во движење на електронскиот лакот и шака. Со движењата на миоелектронската протеза корисникот може да извршува дел од сопствените потреби во текот на денот.

Се изработува индивидуално, при што користиме современа CAD-CAM технологија која нуди многу бенефити за корисниците;