1604 Подлакотна естетска пластична протеза

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Додатоци од листа на ФЗОМ кои може да се вградат во оваа протеза

1703 Рачен зглоб;

1801 Филцана шака;

1802 Гумена шака;

1804 Естетска ракавица;

1901 Кожна суспензија;

 

Обележаните додатоци се најчеста комбинација на додатоци употребена кај овој тип на протеза

 

Медицински индикации:

Z89.1 стекнат недостиг на шепа и рачен зглоб;

Z89.2 стекнат недостиг на горен екстремитет над рачниот зглоб;

Q71.2 конгенитално отсуство и на подлактица и на шака;

Q71.3 конгенитално отсуство на шака и прст/прсти;

 

Потврдата за ова ортопедско помагало може да ја издаде : Ортопед или Физијатар