1505 – Навлака за чунка

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Навлаките ја чуваат Вашата кожа од иритации, црвенило и притисок. Може да се користат и кај мали осцилации на волуменот на чкунката. Се изработуваат од памук, волна или мешани влакна.