1404 – Филц-дрво стопало

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Изработено е индивидуално согласно специфичните барања на пациентот. Со оглед на рзвојот на материјалите и технологиите се помалку се применува и вградува во современите протези.