1402 – Стопало тип Нормгеленк гумено

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Стопалото е исто така изработено од јадро и пена и наменето за корисници со низок степен на активност (MOBIS 1).  Приклучувањето со протезата е со адаптер (зглоб) кој може да е изработен од челик (на товар на ФЗОМ) , алуминиум или титаниум .Во скочниот зглоб има гумени вметоци и  дозволува зголемен степен на движење и олеснет премин од пета на прсти на стопалото.