1311 – Скочен зглоб за стопало Сач

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Скочен зглоб кој е во спој со протетичко стопал