1308 – Зглоб за колк (трохантер)

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Ортотички зглобен колк кој го потпомага анатомскиот зглоб на колк и ја подобрува функционалноста на истиот