1304 – Геријатриски коленски зглоб

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Ултра лесен коленски зглоб изработен од алуминиум. Се вградува кај корисници со низок степен на активност. Се вградува со блокада (кочница) заради поголема стабилност , која рачно се деблокира при седнување. Степен на мобилност 1.