1302 – Коленски зглоб со кочница

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Едноосовински коленски зглоб со кочница (блокада) се вградува кај корисници со низок степен на активност. При одење е блокирано и не се свиткува но рачно се деблокира при седнување. Степен на мобилност 1.