02 Опис на производот

Медицински индикации:

-постоперативна и посттрауматска имобилизација на коленскиот зглоб;

-во процесот на рехабилитација и секаде каде што е потребна екстензија;

Карактеристики:

-прави имобилизација на коленото;

-странична стабилизација на коленото;

-универзална големина, индивидуално прилагодлива;

-едноставен за поставување;