02 Опис на производот

Медицински индикации:

-хернии;

-воспалителни процеси на тестисите;

Карактеристики:

-се изработува индивидуално и прави поддршка и елевација на тестисите при повреда, воспаленија или како заштита;