02 Опис на производот

Наменети за инвалидски колички.

Овозможуваат поголема пристапност.

Лесно склопливи и транспортабилни.

 

Карактеристики:

Должина: 183 cm

Ширина: 73 cm

Должина – склопени: 107 cm

Ширина  – склопени : 38 cm

Висина – склопени: 14.5 cm

Тежина: 15 kg