Појас за спуштен стомак и препонска кила

02 Опис на производот

Медицински индикации:

-ингвинална хернија;

Карактеристики:

-се изработува индивидуално за поддршка на абдоминалната мускулатура и препонска кила;