Појас за парастомална кила

02 Опис на производот

Медицински индикации:

-хернии кај пациенти со стома;

-превентивно после операции;

Карактеристики:

-се изработува индивидуално од еластична бандажа со отвор за стома кесата и прави поддршка на абдоминалната мускулатура;