3215 Перниче од полиуретан со мемориска пена обложено со текстил

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Полиуретанското перниче е превентивно антидекубитус перниче наменето за корисници на инвалидска количка.

Карактеристики:

Трослојна полиуретан пена со соодветен мемори ефект.

Дебелина на перничето 8 цм.

Водоотпорна аерична пресвлека.

Медицински индикации:

Додатоци на инвалидски колички се препишуваат за посебни потреби на осигуреното лице како додатоци на инвалидската количка со соодветни индикации

Правото на додатоците за инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда напишана од двајца лекари специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или  ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот