Ортопедски чевли за дијабетично стапало

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Се изработуваат индивидуално према потребата на корисникот со можност за избор на модел и боја.

Чевлите се произведени исклучиво од природни материјали, без рабови, поради што триењето помеѓу стапалото и чевелот е сведено на минимум. Во чевлите дополнително се вметнува индивидуално изработена кожна ортопедска влошка.