Ортоза за фиксација на прст – 64.004

02 Опис на производот

Медицински индикации:

-имобилизација при повреди;

-контрактури;

Карактеристики:

-овозможува имобилизација на прстот во екстензија;

Големини:

S M L