02 Опис на производот

Медицински индикации:

-хемиплегија;

-акутни и хронични болки;

-пострауматски и посоперативно;

-скршеници;

-карпал тунел синдром;

Карактеристики:

стабилизација на палец и неговиот коренски зглоб;

-висок степен на стабилност со помош на анатомски обликувана пластика;

-обложена со мек материјал за удобност;

-сочувана подвижност на останатите прсти;

-лесно фиксирање и поставување со помош на леплива трака на рачниот зглоб;