02 Опис на производот

Медицински индикации:

-луксација на рамо;

-скршеница на рамо и надлактица;

-постоперативни состојби;

Карактеристики:

-прави имобилизација на рамо и надлактица;

-дава стабилизација и ја намалува болката;

-изработена е од материјал со висока удобност и цврстина;

-лесна е за поставување и за користење;

-универзална големина, се фиксира и се прилагодува со помош на лепливи траки;