Мултифинкционална ортоза – Malleo Tristep

02 Опис на производот

Медицински индикации:

-зглобни изместувања(шинување);

-руптура на медијалниот лигамент;

-акутна и хронична лигаментарна нестабилност;

-воспалителни дегенеративни зглобни оштетувања;

-хроничен реактивен излив;

-повторливи иритации;

-лигаментарна реконструкција;

Карактеристики:

-можност за користење на ортозата во трите фази на рехабилитација ;

-го намалува ризикот од повторни повреди;

-брзо и лесно поставување;

-прилагодување и отстранување на елементите без употреба на алат;

-индивидуални прилагодувања;

Прва фаза:

-имобилизира и намалува болка и оток ;

-се користи со сите компоненти;

-се носи дење и ноќе, но не во обувки;

Втора фаза:

-прави стабилизација со контролирано оптоварување;

-овозможува да се зголеми активноста;

-подобрува мускулна стабилност;

-мора да се користи за време на спортски активности;

-се препорачува да се носи за време на спиење за да се намали можноста од повторна повреда;

Трета фаза:

-подобрување на функционална стабилност и мобилност;

-подобрување на рамнотежа ;

-се користи како поддршка;

-се препорачува да се носи за време на спортски активности;

Големини:

Големина Број на обувки(одговара на лева и десна нога)

 

S 36-39
M 40-44
L 45-48