02 Опис на производот

Медицински индикации:

-повреди на вратна кичма;

-патолошки скршеници;

-стабилни скршеници третирани конзервативно;

Карактеристики:

-спречува флексија, екстензија и ротација на вратен и граден дел на рбетен столб;

-прави имобилизација на главата во одредена исправена положба, како и имобилизација и во лежечка положба;

-растеретувањето и фиксирањето е преку долниот дел од вилицата и задниот дел од главата;

-изработен е пластика обложена со полиетиленска пена што го прави пријатен за носење;

-составен е од два дела кои меѓу себе се поврзани со лепливи траки;