02 Опис на производот

Сад за урина. Помагало за извршување на физиолошка потреба.

Карактеристики:

Изработена од полиуретан.

Едноставна за манипулација.

Капацитетот на садот е 1

литар.

За мажи и жени