Корективна Тубинген ортоза за колк

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Медицински индикации:

-дисплазија на колк;

Карактеристики:

-прави позиционирање на колковите во природна позиција на седечко-клекната положба во флексија и умерена абдукција, што овозможува созревање на колковите во природни услови;

-најповолна положба за развивање на колковите е позната како “положба на седечко клечење“. Ова е истата положба што детето ја завзема во матката пред раѓањето. Ги свиткува колковите на бебето под агол од преку 90 степени и нежно ги проширува. И покрај тоа што се чини невообичаено, тоа е само продолжување на фазата пред раѓањето. Ова им овозможува на колковите на вашето бебе да созреат во истите поволни услови како да се во матката;

-не ги ограничува слободните движења на детето и е едноставна за користење. Ова значи дека моторниот развој на детето продолжува нормално;