Корективен апарат за Халукс Валгус 511

02 Опис на производот

Медицински индикации:

-Халукс Валгус;

Карактеристики:

-го поставува палецот во правилна положба и овозможува правилно функционирање на мускулите;

-ги намалува болките;

-наменет и за третман во постоперативен период;

-наменет за носење во текот на ноќта (кога не се носат обувки);

-универзална големина;