Компресивни терапевтски хулахопки

02 Опис на производот

CCL1 CCL2 CCL3

Медицински индикации:

CCL1 (18-21mmHg)

-при функционални нарушувања како чувство на замор, тежина и едеми на нозе;

-почетни варикозитети;

-превеннција на варикозитети во бременост;

CCL2 (22-32mmHg)

-тромбофлебит – тромбоза на површинскиот венски систем;

-варикозитети со едем;

-посттрауматски едем;

-постоперативно на варикозни вени;

-варикозитети во бременост со едеми;

CCL3 (34-36mmHg)

-секундарни варикозитети;

-пост-тромботски синдром;

-флемботромбоза-тромбоза на длабок венски систем;

-по лекување на акутна тромбоза и воспаление;

Контраиндикации:

-пореметување на артериска циркулација;

-декомпезирана инсуфициенција на миокард;

-септичен флебит ( воспаление на вени предизвикано од микроорганизми);

-акутни зачепувања на вени со сина деколоризација и значителни едеми на нозе;