Компресивен ракав со ракавица

02 Опис на производот

CCL2 CCL3

-индицирани кај примарен и секундарен лимфедем на рацете, како и постоперативен и посттрауматски едем, после оперативен зафат на дојка, кај циркулаторна инсуфициенција на горни екстремитети;

-ги намалуваат отоците и болката во горните екстремитети, се препорачува да се поставуваат наутро, да се носат особено во текот на физичка работа, спортски активности и патувања;