01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Држачот за WC е изработен од елоксиран метал. Може да се подигне покрај зидот и со тоа го ослободува или зголемува приодот кон WC шољата или кадата.