7311FOC Држач за тоалет (двоен)

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Корисно помагало за во тоалет. Се користи за придржување, со цел поголема безбедност. Се поставува едноставно, каде што  е потребно.