02 Опис на производот

Медицински индикации:

-ослабена дорзална флексија со/без мала до умерена еластичност;

-мало оштетување на плантарно-флексорните мускули;

-деформации на стапалата кои што можат да се корегираат со влошки и делови за латерална поддршка;

-мало оштетување кај потколеницата;

-овие индикации обично се јавуваат кај лица со парализа на n.peroneus, трауматска мозочна повреда, кај лица после мозочен удар, мултиплекс склероза и мускулна атрофија;

Карактеристики:

-ја враќа енергијата при движење поради материјалот од кој е изработена;

-овозможува поддршка или ја редуцира намалената функција во фазата на “замав”

при актот на одење, со што овозможува природно чекорење;

-направена е од карбон, кој на ортозата и дава цврстина, стабилност и еластичност;

-се користи во обувки;

-прицврстувањето на ногата е овозможено со леплива трака;

Големини:

Страна Големина Број на обувки
Десна-Лева S 35-39
Десна-Лева M 40-43
Десна-Лева L 44-48