Гумички за штаки и бастуни

02 Опис на производот

Гумички за штаки

Дијаметар: 18 mm

Дијаметар: 22 mm

Гумичка за бастун

Дијаметар: 18 mm