01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Медицински индикации:

-постоперативно;

-повреди на градна коска;

Карактеристики:

-прави поддршка после операции на срце и стабилизација при повреди на градна коска;